Sosyalist Halk Kurtuluş Partisi
Hakkımız,halkımız için SHKP

TÜZÜK

Halkımız!


Sosyalist Halk Kurtuluş Partisi tüzüğü aşağıdaki gibidir. Tüzüğümüzün belli bir bölümü veya tümünü izinsiz kullanmak YASAKTIR.

--------


1-) Partimizin amblemi,orak-çekiç ve yıldızdan oluşmaktadır. 
2-)Partimizin bayrağı ve ambleminin rengi kırmızı ve sarıdır.
3-)Partimizin ismi 'Sosyalist Halk Kurtuluş Parti'sidir.
4-)Partimizin 1. başkanı Berkay Sarıpınar'dır.Gelecek başkanlar tüzüğe uymak zorundadır.
5-)Tüzüğün hiçbir maddesi anti-demokratik şekilde düzeltilemez,değiştirilemez,kaldırılamaz.
6-)Partimiz,sonuç odaklı değil ahlak odaklı siyasetten yanadır. Sosyalizmi eTürkiye'ye uyarlama,halkımızın refah olmasını sağlaması öncelikli hedefimizdir.
7-)Partimizin ideolojisi Marksist-Leninist altyapılı sosyalizmdir.
8-)Ütopyacılığı değil;bilimsel,demokratik,sosyal bir devlet anlayışı benimseriz.Ucuz işçiliğe asla izin vermeyiz.
9-)İktidara gelmemiz halinde,tüm yurttaşlarımıza düzenli devlet yardımı yapacağız.Yardım, 1 ayda bir kere para,haftalık silah ve ekmek yardımından ibarettir.
10-)Demokratik seçimlerle olması belirlenecek bir KOMÜN arzuluyoruz. Katılmak isteğe bağlı olacak. Herkes ihtiyacı kadarını alacak,Sosyalizm tam anlamıyla yaşatılacaktır.
11-)Partimizin temel hedeflerinden birisi eTürkiye sınırlarında yaşıyan tüm azınlıklara yurttaşlık hakkı verilmesidir.İllegal girişlere son vereceğiz. 
12-)Vergilerin düşürülmesi sürekli meclise taşınacak,vergiler düşürülebileceği minimum seviyeye düşürülecektir.
13-)Partimiz içerisinde görev dağılımı hep olacaktır. Herkes birşey yapacak,hiçkimse boş olmayacak böylece hiçkimse yorulmayacaktır.Bin işi bir kişiye yüklemek insafsızlıktır.
14-)Parti içi seçimler shkp.tr.gg sitesi üzerinden yürütülecektir.Duyurular Devrimci Gazete,Muhalif Gaste ve shkp.tr.gg üzerinden halkımıza aktarılacaktır...
15-)Ekonomi karma ekonomi olacaktır. Yurt içi rekabete asla karşı değiliz. Bu rekabetin halka yararlı olması konusunda gereken tüm fedakarlıkları yapacağız.
16-)Yurtdışı yardımları hep olacak,dostlar kazanılacak,savaşlarda bir olacağız. Halkımızın level ihtiyacını karşılıyacak expi savaşlarda bulmasını sağlayacağız. 
---

Bizde isterdik savaşsız,refah bir dünya. Ama o zaman oyunun hiçbir anlamı olmuyor...Bu durumda sizden asla oy veya katılım kazanmayacağımızı da biliyoruz.
 
REKABET BAŞLIYOR!